13 Temmuz 2024 Cumartesi

CHP'Lİ ERBAY ARTAN NÜFUSLA ORANTILI ÖDENEK İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ

BHM
07.06.2021 13:22
CHP'Lİ ERBAY ARTAN NÜFUSLA ORANTILI ÖDENEK İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİ
CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, çeşitli nedenlerle nüfuslarında artış yaşanan belediyelere, yol, su, kanalizasyon, temizlik gibi alt yapı hizmetlerini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için artan nüfusları oranında bütçeden pay verilmesi amacıyla 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Nüfus artışı yaşayan bölgelerde yerel yönetimlerin mevcut imkanlarla vatandaşların ihtiyacı olan temel alt yapı hizmetlerini zorlukla karşıladığının altını çizen CHP’li Erbay, artan nüfus sonucunda bu hizmetlerin sağlanmasının daha da zorlaştığını ve yerel yönetimleri bu yükün altından kalkamaz duruma getirdiğini belirtti.

TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde, birçok ilin, ilçenin, beldenin nüfusunun yıl içerisinde çeşitli nedenlerle artış gösterdiğini ifade eden Erbay, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizi ziyaret etmesi, başka illerde yaşayan vatandaşlarımızın memleketlerine giderek uzun süre buralarda yaşaması, çeşitli iş kolları nedeniyle bazı illerimize mevsimlik işçilerin gelmesi, bazı vatandaşlarımızın ikinci konutlarının olması ve yılın belli dönemlerinde buralarda yaşamaları, öğrencilerin farklı illerde okullara gitmesi gibi nedenlerden dolayı önemli oranda nüfus yer değiştirmektedir. Bu durum yerel yönetimlerin verdikleri yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır. Çünkü yerel yönetimlerimize ayrılan bütçe nüfusa göre belirlenmektedir. Bu hareketlilik nedeniyle yaşanan nüfus artışlarında vatandaşlarımız ikametgahlarını gittikleri yere aldırmadıkları için yerel yönetimlerimize ayrılan ödenek yeterli olmamaktadır.” dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle birçok iş kolunda uzaktan çalışma imkanının ortaya çıkması nedeniyle, çalışanların bulundukları illerden ayrılarak başka bölgelerde yaşadığını ancak buna rağmen ikametgahlarını gittikleri yerlere aldırmadıklarını hatırlatan CHP’li Erbay, şunları söyledi; “Vatandaşlarımız çeşitli nedenlerden dolayı ikametgahlarının bulundu adres ile farklı adreslerde yaşayabiliyorlar. Ancak bu hareketlilik yerel yönetimlerimizin en temel hizmetleri sunmasında büyük sorunlar doğurmaktadır. Küçük bir nüfusa sahip bir ilçe belediyesi normal şartlarda aldığı ödenek ile yükümlü olduğu hizmetleri yerine getirebilmektedir. Ancak yılın bir döneminde ya da tamamında ikametgahını taşımayan vatandaşların o ilçede yarattığı nüfus artışı nedeniyle temel hizmetleri yerine getirememektedir. Bu nedenle yeni bir düzenleme yapılarak yerel yönetimlerin, artan nüfuslarına orantılı olarak bütçeden pay almaları sağlanmalıdır. Yaşanan sorunların önüne geçmek ve vatandaşlarımıza temel hizmetleri kesintisiz bir şekilde sağlamak için belediyelerimize bütçe sağlayacak kanun değişikliği teklifimizi sunduk. Bu kanun teklifiyle hizmetlerin aksamadan, kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi için yerel yönetimlerin bütçeden pay almalarının sağlanmasını amaçlıyoruz.”

Belediyelerin hizmet sunmasında bütçe sağlanmasının büyük önem taşıdığını ifade eden CHP’li vekil, “Mağduriyetlerin giderilmesi ve yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi için bu kanun teklifinin bir an önce yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bütçeden pay alınması ile ilave araç gereç temin edilebilecek ve ek personel istihdam edilebilecek. Böylelikle vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunulabilecektir. Yaşanan sorunlar bu ihtiyacı doğurdu. Çözüm üretmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu konun teklifinin de takipçisi olacağız.” dedi.

Son Haberler

©2016 - BHM | BODRUM HABER MERKEZİ info@bodrumhabermerkezi.com