25 Haziran 2022 Cumartesi

İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINDA “BODRUM” MUĞLA 1.’Sİ VE TÜRKİYE 25.’Sİ. OLDU

BHM
22.04.2022 19:43
İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASINDA “BODRUM” MUĞLA 1.’Sİ VE TÜRKİYE 25.’Sİ. OLDU
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından Bölgesel gelişme alanında referans çalışmalarından biri olacağı öngörülen İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırması-2022 Yayımlandı.

İlçe Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 2022’ye göre Bodrum, 2,483 skorla Muğla 1.’si, Türkiye 25.’si oldu. Bodrum’u Türkiye 65.’liği ile Marmaris, Türkiye 72’liği ile Menteşe izlerken en az gelişmiş ilçeler ise sırasıyla Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan olarak belirlendi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan SEGE; politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmasıdır. Sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilerek gelişmişlik sıralaması hesaplanmaktadır.

İlçe SEGE-2022 çalışması bilimsel temellere dayalı ve objektif kriterler çerçevesinde hazırlanmıştır. Çalışmada kamu kurumları ve özel kesimin katkılarıyla geniş ve nitelikli bir veri seti elde edilerek sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 8 boyutta 56 adet değişken 973 ilçe için kullanılmış olup analizle ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiştir. Endeks skorlarındaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından SEGE çalışmalarının bölge, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerindeki değişimlerin izlenmesi ve sonuçlarının kanıta dayalı politika tasarım süreçlerine mekânsal altlık teşkil etmesi bakımından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Bugüne Kadar Gerçekleştirilen SEGE Çalışmaları:
 

İlçe SEGE Çalışmaları:

 • 1966
 • 1981
 • 1985
 • 1996
 • 2004
 • 2017
 • 2022

İl SEGE Çalışmaları:

 • 1969
 • 1972
 • 1980
 • 1985
 • 1991
 • 1996
 • 2003
 • 2011
 • 2017

İl SEGE-2017
81 ili içeren İl SEGE-2017 çalışmasında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 52 değişken kullanılmıştır. Analizler sonucunda Düzey-2 bölgelerinin ve illerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre iller 6, Düzey-2 bölgeleri ise 4 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.

İlçe SEGE-2022
973 ilçeye ait İlçe SEGE-2022 çalışmasında ise sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.

Son Haberler

©2016 - BHM | BODRUM HABER MERKEZİ info@bodrumhabermerkezi.com