07 Mayıs 2021 Cuma

MUÇEP'TEN BODRUM'DA JEO TERMAL SONDAJA HUKUKİ İTİRAZ

BHM
14.11.2020 13:48
MUÇEP'TEN BODRUM'DA JEO TERMAL SONDAJA HUKUKİ İTİRAZ
Kızılağaç’ta jeotermal sondaj projesinin tamamen iptali için, yöre halkı ve Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi üyeleri ile Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyelerinden oluşan bir grup Kaymakamlığa itiraz dilekçeleri ile başvurdular.

Bodrum ilçesi, Kızılağaç mah. Kışladağ mevkii jeotermal arama  PTD dosyasının reddini, ÇED sürecinin durdurulmasını, nihayetinde çevreye telafisi mümkün olmayacak zararlar verecek Jeotermal sondaj projesinin tamamen iptalini ve sonucun kendilerine bildirilmelerini isteyen bir grup, itirazlarını Kaymakamlık yoluyla valiliğe ve çevre ve şehircilik bakanlığı il müdürlüğü'ne ilettiler. Muçep eş sözcüleri Umay Karabaş ve Güney Şirin ise durumu şöyle özetledi:

“Tamamı 1. derece doğal sit olan bölge, aynı zamanda arkeolojik sit alanına da sadece birkaç yüz metre mesafede.  İncelenen proje tanıtım dosyasında ruhsat tarihinin de mayıs 2020'de bitmesine rağmen nasıl bir ÇED sürecinin başlayabildiği büyük bir soru işareti oldu. 2017'de aynı bölge için yapılan aynı başvuruda çevre şehircilik il müdürlüğü'nün hidrojeoloji raporu isteğinin, bu proje dosyasında da yerine getirilmediği ve bir hidrojeoloji raporu olmadığı görülmüştür. Dosyadaki eksik belgeler dışında, proje ekolojik tahribat anlamında da ciddi sakıncalar içermektedir ve bunların büyük bölümü itiraz dilekçesinde sunulmuştur. Eksiklikler, sakıncalar ve koruma önceliği gözetilerek bu projenin iptal edileceği beklenmektedir. 400 hektarlık alanda, 1000 metre derinliğe iki sondaj izni talep edilmektedir ve buralarda aranan kaynak bulunamazsa tüm alanda arama yapılabilecek ve alan delik deşik edilecektir. Bunun  yaratacağı doğa tahribatı çok açıktır.”

"Bozulan ekosistemin geri dönüşü yok, hepimizin geleceği ve hayatı salt günlük ticari kazançlar uğruna hiç de ihtiyaç olmayan bu tarz yatırımlara feda edilemez." ifadeleri ile sonlandırılan dilekçeden bazı başlıklar ise şöyle:

1-Alanda ilk belirlenen 2 sondaj noktasında yeterli kaynak bulunmazsa ,başka noktalarda sondaja devam edileceği belirtilmektedir, bunun da tüm bölgede geri dönüşü olmayacak ekolojik yıkıma yol açacağı açıktır.

2- SONDAJ ALANI 1.DERECE DOĞAL SİT ALANIDIR,ALANIN 240 M. UZAĞINDA 1.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI VARDIR,100 M.ÖTEDE MESKEN MAHAL OLAN KUMBAHÇE MAH.VARDIR,ALAN 1.DERECE DEPREM BÖLGESİDİR

3- BÖLGENİN FLORA VE FAUNASI BÜYÜK ZARAR GÖRECEKTİR

4- Testlerin olumsuz olması halinde Log ağzı betonla kapatılacak denmekte, yani 120 günlük çalışma,1000 m.lik en az iki sondaj ,foseptik hafriyat,sondaj çamuru ve depolanması,su tüketimi,gürültü ve atık kirliliği,kamyon vs.araç yoğunluğu,geçici de olsa konteynır yerleşimi,yangın tehlikesi gibi çevreye büyük zarar ve rahatsızlık veren ve nihayetinde 1 kişinin ticareti için yapılan faaliyet  sonunda gelinen nokta ‘’betonla kapatılmak’ ile sonuçlanabilecektir.

5- Jeotermal sondajın turistik bir tesiste kullanılmak amacıyla yapılacağı anlaşılıyor,ancak herkesin bildiği gibi Bodrum’da ziyadesiyle turistik tesis vardır ve en yoğun sezonda bile bunlar dolmamaktadır.Kaldı ki Yarımadanın ne alt yapısı,ne trafiği ne doğası tek bir yeni yapıyı ve tesisi kaldıracak durumda değildir.Mevcudun rehabilite edilerek kullanımı ile zaten buna ihtiyaç da yoktur.

Son Haberler

©2016 - BHM | BODRUM HABER MERKEZİ info@bodrumhabermerkezi.com