27 Mayıs 2022 Cuma
Özay KARTAL
Özay KARTAL
AHVAL
22.08.2009 15:13

APTAL MIYIZ?

Kürt açılımı, konusunda koca bir halkın aptal yerine konulduğunu düşünüyorum.

Bizleri, hükümet, Öcalan, Dtp ve hepsinden daha da vahimi, bazı sanatçılarımız aptal yerine koyuyor.

Kürt sorunu konusunda önümüze iki tercih konuyor.Ya demokratik açılımdan, barışdan yanasın yada milliyetçi faşistsin.

Hayır ben ikisinin de karşısındayım. Anadolu‘nun iki kadim halkının kardeşliğinin yanındayım.

Yanlış bir sorunun, doğru cevabı olur mu?

Yanlış bir soruya doğru cevap istemeleri koca halkı aptal yerine koymak anlamına gelmez mi?

Buna bir demokratik çözüm arayışı deniyor. Ya değilse.? Ya bu bir ülkeyi çözme arayışı ise?

Bu istenenleri Kürt halkı talep ediyor deniyor . Ya değilse? Ya istekler PKK‘dan, İmra‘lıdan dağlardaki gerilladan  geliyorsa?

Barış adına, yapılacak deniyor. Ya değilse? Amerika‘nın  kuzey Irak‘daki istikrarlı petrol akışı adına yapılıyorsa.?

Pkk‘nın yıllardır doğuda akıtığı kanı, ortadoğunun emperyalist çıkar dengelerinden ayrı düşünmek mümkün müdür?

Bin yıllık Anadolu mediniyeti mirasçıları, İmparatorluk torunları, Evlad-ı fatihanlar, Atatürk‘ün mirasçıları bu kadar aptal yerine konulabilir mi?

Ne cesaret?

Global, emperyalist  ağa babalarının çitlerinden başını dışarı uzatma cesareti bulamaz, ümmetçilerin gemi azıya aldığı belki de son nokta.

Kürt halkını temsil edenlerin dava konusu ettiği doğu bölgesinde Kürtçe kasaba isimleri geri verilsin deniyor, devletin en tepesindekiler bile buna yeşil ışık yakıyor.

Nasıl tehlikeli bir tepkimeler zinciri yaratacakların farkındalar mı? ( Olmamaları mümkün değil.)

Sonraki açılımlar ne olabilir ? Buyrun bir tahmin yapalım.

Tarihsel verilere göre, Diyarbakır, Van, Siirt bölgelerinde Kürt‘ler den önce belki de hak idea etmesi gerekenler Ermeni‘ler.

Buyrun örnekler;

1915 Diyarbakır;Siverek;İstanbul Ermeni Patrikhanesi ne göre 9,275, Osmanlı Nufus Sayımına göre 2,853 Ermeni,  Harbi, Gori, Oşin ve diğer köylerinde
yaşamaktadır.
1915 Siirt: Pervari;Velas, Malik, Paniçan Elkef, Adel köylerinde 2,583 Ermeni ,7 kilise ve 2 okulları mevcuttu.
1911 Bingöl; Genç kazasında,  4344 Ermeni, Parkhu, Krengan, Madrak, Parkhand, Gamara, Oğnud köylerinde yaşamaktaydı, Surp Boğos adında bir Kiliseleri bulunmaktaydı.

Ayrıca Genç kazasının en eski adları Ardushen Ermenice,  Daraheni Zazaca‘dır.

Van‘da bulunan  Akdamar kilisesi Ermeni‘lerden kalma değil mi?  Van Muradiye‘de bulunan Surp Stepanos manastırı Ermenilerden kalma değil mi?

Ne olacak şimdi?

Kürt açılımından sonra ne bekleyecek bizi.?

Daha da ciddi bişey var ortada, girin devlet arşivlerine aşağıdaki belgeyi bulun. ( http://www.devletarsivleri.gov.tr/kitap/belge.asp?belge=21&kitap=992 )

"
Bâb-ı Âlî
Dâhiliye Nezâreti
İskân-ı Aşâyir ve Muhâcirîn Müdîriyyeti
Şifreli
Adana, Haleb, Erzurum, Van, Bitlis Vİlâyetlerine, Ermeni köyleri boşalttırıldıkça bunların mikdâr ve köyün ismiyle mahall-i sevkleri
hakkında pey-der-pey ma‘lûmât i‘tâsının usûl ittihâzı.
25 Mayıs 1915
Nâzır Nâmına
Ali Münîf

"

Evet ne olcak şimdi? Osmanlılar bile buradaki Ermeni yerleşimlerini kabul etmiş, belgeler ortada.

Hükümet bir de Ermeni açılımı yapsın o zaman.

Kürtler, Ermeniler arkasından kimler, kimler gelecek?

Anadolunun binbir renkdeki etnik kültürüne saygı ayrı şey, bu kazanımlar bağımsızlığa yada otonomiye giden yolda basamak ve yapıtaşı olarak kullanmak ayrı şey.

Anayasmızın 66. maddesi "ülkesine vatandaşlık hissi ile bağlı herkesi Türk Halkı" olarak kabul eder.

Olay bu kadar nettir.

Bu yazıyı hazırlarken Abdullah Öcalan‘ın "TSK kendine fazla güvenmesin" haberini okudum.

Yaşananlar kamera şakası mı? Yok eğer gerçekse, bu millet bu filmi tarihde çok defa gördü.

Filmin sonuda  senaristleri için de pek hayırlı olmadı.

Son Haberler

©2016 - BHM | BODRUM HABER MERKEZİ info@bodrumhabermerkezi.com