24 Şubat 2024 Cumartesi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriye Bingöl yerine Hüseyin Toprak atandı

BHM
10.09.2022 12:45
İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriye Bingöl yerine Hüseyin Toprak atandı
Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre bir çok bakanlıkta görev değişiklikleri yapıldı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya BİNGÖL görevden alınarak yerine Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin TOPRAK atandı.

Diğer atama kararları ise şöyle:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer ATASEVEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2.nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cumhur SARIAKÇALI atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet CEYLAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mutlu KOÇ atanmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

- Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit AYDIN,

- Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin BULUT,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı;

- Eskişehir Gençlik ve Spor İ1 Müdürü Ali Osman TATLISU,

görevden alınmış,

- Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam ER,

- Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif ÖZSOY, atanmıştır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

- Kırıkkale Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Hamza GÜNEŞ,

- Mersin Gençlik ve Spor İ1 Müdürlüğüne Ökkeş DEMİR,

- Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Halil AKKAŞ,

- Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ahmet ÜZGÜN,

- Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayati KISACIK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tuncay MORKOÇ atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Levent ÖZİL atanmıştır.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet AVCI atanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Murat YILDIZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mehmet Sait ULUĞ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan MARAL atanmıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 362 nci maddesi gereğince aynı yer Başkan Yardımcısı Cemil BAŞPINAR atanmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail ÜZMEZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Durali KOÇAK atanmıştır.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasin Hakkı KOCAMAN ve Atilla BEKTAŞ atanmıştır.

VII. Bölge Müdürü Turgut ÇANGIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan SARI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Denizli İ1 Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz ERKAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- Genel Müdür Yardımcısı Hayati ÖZGÜR,

- Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ÖZKAYA,

- İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep ATEŞ,

- Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan AKDUMAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdür Yardımcıları Kaya YILDIZ ve Ş adiye YALÇIN,

- IX. Bölge Müdürü Mahmut DÜNDAR,

- XIII. Bölge Müdürü Hayrullah COŞKUN,

- XX. Bölge Müdürü Sadullah SEVEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah EKİN, Mehmet Akif BALTA ve V. Bölge Müdürü Murat ALP atanmıştır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Ali Osman KIYAK, Sait KOCABAY ve Ertuğrul ANBAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul ANBAR, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa ALPASLAN ve Nebi ÇELİK atanmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem ÇAKIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.


9 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Son Haberler

©2016 - BHM | BODRUM HABER MERKEZİ info@bodrumhabermerkezi.com